Stanowienie aktów prawnych - Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawnych

Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu wydaje następujące akty prawne wewnętrznego kierowania:

  • decyzje,
  • rozkazy

oraz zawiera porozumienia z organami administracji publicznej i innymi podmiotami.

Kwestie związane ze sposobami stanowienia aktów publicznoprawnych reguluje Zarządzenie KGP nr 17 z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. z 2014 r. poz.38 z późn.zm).

Projekt aktu prawnego opracowuje się zgodnie z zasadami techniki prawodawczej określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku (Dz. U. 2002 r. Nr 100 poz.908).

Metryczka

Data publikacji 27.11.2015
Data modyfikacji 26.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. asp. Tomasz Michalik
Osoba udostępniająca informację:
mł. asp. Tomasz Michalik Wydział Wspomagający KMP w Nowym Sączu
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Masiak
do góry