Patronaty honorowe - Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

Biuletyn Informacji Publicznej

Patronaty honorowe

Na podstawie § 6 Zarządzenia 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań z zakresu legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP 2014 poz. 38) Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu obejmuje patronat honorowy lub uczestniczy w komitecie honorowym tylko w przedsięwzięciach związanych z zakresem ustawowym zadań Policji na terenie powiatu nowosądeckiego, wymagającym wyróżnienia i podkreślenia szczególnego charakteru. Patronat nie może łączyć się z żadnymi zobowiązaniami finansowymi i organizacyjnymi Policji. Wniosek o objęcie przez Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu patronatu honorowego bądź jego udziału w komitecie honorowym składa organizator przedsięwzięcia.

Wniosek o objęcie przez Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu patronatu honorowego/udział Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu w komitecie honorowym*

Metryczka

Data publikacji : 10.10.2017
Data modyfikacji : 23.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. sztab. Tomasz Michalik Wydział Wspomagający KMP w Nowym Sączu
Osoba udostępniająca informację:
asp. sztab. Tomasz Michalik Wydział Wspomagający KMP w Nowym Sączu
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Izworska
do góry