Kompetencje - Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

Biuletyn Informacji Publicznej

Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu kieruje Komendant Miejski Policji przy pomocy zastępców Komendanta, kierowników komórek i jednostek organizacyjnych oraz bezpośrednio podległych mu policjantów i pracowników.

Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu określa zadania i kompetencje I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji oraz Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji, kierowników komórek i jednostek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz bezpośrednio podległych mu policjantów i pracowników.

Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu podczas jego nieobecności zastępuje upoważniony I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji, a w razie jego nieobecności Zastępca Komendanta Miejskiego Policji.

Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu nadzoruje następujące komórki i jednostki organizacyjne:

 • Zespół Kontroli, Skarg i Wniosków oraz Dyscyplinarny
 • Zespół do spraw Komunikacji Społecznej,
 • Zespół Finansów,
 • Wydział Administracyjno-Gospodarczy,
 • Wydział Wspomagający,
 • Zespół Bezpieczeństwa Informacji,
 • Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Medycyny Pracy

Ponadto nadzoruje kierownictwo jednostek organizacyjnych Policji; Komisariatu Policji w Nawojowej, Komisariatu Policji Grybowie, Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju, Komisariatu Policji w Łososinie Dolnej, Komisariatu Policji w Muszynie, Komisariatu Policji w Piwnicznej-Zdroju, Komisariatu Policji w Starym Sączu.

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu (właściwy dla służby prewencyjnej) nadzoruje następujące komórki i jednostki organizacyjne:

 • Wydział Prewencji,
 • Wydział Sztab Policji,
 • Wydział Ruchu Drogowego,
 • Komisariat Policji w Nawojowej, Komisariat Policji Grybowie, Komisariat Policji w Krynicy-Zdroju, Komisariat Policji w Łososinie Dolnej, Komisariat Policji w Muszynie, Komisariat Policji w Piwnicznej-Zdroju, Komisariat Policji w Starym Sączu – w zakresie pracy pionu prewencyjnego.

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu (właściwy dla służby kryminalnej) nadzoruje następujące komórki i jednostki organizacyjne:

 • Wydział Kryminalny,
 • Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu,
 • Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą,
 • Zespół do walki z Korupcją,
 • Komisariat Policji w Nawojowej, Komisariat Policji Grybowie, Komisariat Policji w Krynicy-Zdroju, Komisariat Policji w Łososinie Dolnej, Komisariat Policji w Muszynie, Komisariat Policji w Piwnicznej-Zdroju, Komisariat Policji w Starym Sączu – w zakresie pracy pionu kryminalnego.

 

Metryczka

Data publikacji : 10.11.2015
Data modyfikacji : 27.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Justyna Basiaga Zespół ds. Komunikacji Społecznej KMP w Nowym Sączu
Osoba udostępniająca informację:
kom. Justyna Basiaga Zespół ds. Komunikacji Społecznej KMP w Nowym Sączu
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Izworska
do góry