Biografia - Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

Biuletyn Informacji Publicznej

  KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W NOWYM SĄCZU

insp. dr Krzysztof Dymura

 

Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, studiów prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Doktor nauk społecznych (dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie). Uczestnik wielu szkoleń i kursów dotyczących zagadnień bezpieczeństwa, w tym międzynarodowych w Anglii, Niemczech i Czechach.
 

Przebieg służby:
20.09.1996 - rozpoczęcie służby w Komendzie Rejonowej Policji w Bochni
01.06.2000 - funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
08.03.2011 - Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
15.12.2018 - p.o. Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
01.06.2019 - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
04.05.2020 - p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu
01.10.2020 - 
Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu

 


I ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W NOWYM SĄCZU

mł. insp. mgr Adam Bukański

 

Absolwent Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny na kierunku politologia oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Przebieg służby:
16.11.1990 - służbę rozpoczął w Kompanii Pogotowia Policji i Patroli Zmotoryzowanych w Komendzie Rejonowej Policji w Nowym Sączu
16.11.1991 - dzielnicowy Wydziału Prewencji KRP Nowy Sącz
01.06.1994 - starszy asystent Wydziału Prewencji KRP Nowy Sącz
15.04.1998 - p.o. dyżurnego Zespołu Dyżurnych Wydziału Prewencji KRP Nowy Sącz
01.01.1999 - p.o. dyżurnego Miejskiego Sztabu Policji KMP Nowy Sącz
01.04.1999 - dyżurny Miejskiego Sztabu Policji KMP Nowy Sącz
01.07.2000 - specjalista Zespołu Dyżurnych Sztabu Policji KMP Nowy Sącz
01.06.2005 - ekspert Sztabu Policji KMP Nowy Sącz
16.09.2005 - ekspert Zespołu ds. Operacji Policyjnych Wydziału Sztab Policji KMP Nowy Sącz                                   
15.05.2012 - powierzono mu pełnienie obowiązków służbowych Naczelnika Wydziału Sztab Policji KMP Nowy Sącz
07.07.2012 - ekspert Zespołu ds. Operacji Policyjnych Wydziału Sztabu Policji KMP Nowy  Sącz
01.07.2015 - Zastępca Naczelnika Wydziału Sztab Policji KMP Nowy Sącz
26.01.2016 - p.o. Naczelnika Wydziału Sztab Policji KMP Nowy Sącz
01.05.2016 - Naczelnik Wydziału Sztab Policji KMP Nowy Sącz
04.03.2019 - p.o. Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu
25.04.2019 - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu
01.03.2020 - p.o. I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu

02.07.2020 - I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu
 


ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W NOWYM SĄCZU

nadkom. mgr Zbigniew Zacher

 

Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Przebieg służby:
1992 - służbę rozpoczął w Komendzie Rejonowej Policji w Zakopanem
01.06.2003 - Kierownik Referatu Kryminalnego w Komisariacie Policji w Krościenku nad Dunajcem
01.04.2015 - Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Krościenku nad Dunajcem
12.03.2018 - p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu
25.06.2018 - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu
01.03.2020 - p.o. Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu

02.07.2020 - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu

Metryczka

Data publikacji : 10.11.2015
Data modyfikacji : 03.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Justyna Basiaga Zespół ds. Komunikacji Społecznej KMP w Nowym Sączu
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Izworska Zespół ds. Komunikacji Społecznej KMP w Nowym Sączu
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Izworska
do góry