Dostęp do informacji publicznej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu.
Kontakt: ul. A. Grottgera 50, 33-300 Nowy Sącz,  tel. (18)  442 41 00,   faks numer  (18) 442 41 42

Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 
Adres e-mail: iod.kmp@nowy-sacz.policja.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na złożony wniosek w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pani/Pana dane osobowe:
- będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz

- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo do treści danych oraz ich sprostowania.
Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem obowiązku przekazania takich danych w przypadku konieczności skorzystania z trybu administracyjnego w myśl przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (np. wydanie decyzji administracyjnej).

Metryczka

Data publikacji 28.05.2018
Data modyfikacji 08.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Bogdan Lechowicz Zespół ds. Kontroli KMP w Nowym Sączu
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Bogdan Lechowicz Zespół ds. Kontroli KMP w Nowym Sączu
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Kmiecik
do góry