Budżet i majątek - Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet i majątek

Środki trwałe o wartości powyżej 3500 zł wg wartości początkowej na dzien 01.01.2020 roku stanowiących majątek
Komendy Wojewódzkiej w Krakowie

Nr grupy Grupa Wartość
0 Grunty        501 996,00
1 Budynki i lokale    41 339 358,23
2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej      2 746 581,87
3 Kotły i maszyny energetyczne 668 912,83
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania          19 686,80
5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 36 620,60
6 Urządzenia techniczne      1 761 716,58 
7 Środki transportu 8 062 668,78
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 14 517,80
Razem 55 152 059,49

 

Wykaz obiektów będących w trwałym zarządzie oraz w posiadaniu zależnym – KMP/KP/PP
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
Nowy Sącz, ul. Grottgera 50 trwały zarząd
Nowy Sącz, ul. 1Pułku Strzelców Podhalańskich 5 trwały zarząd
Komisariat Policji
Krynica - Zdrój, ul. Polna 4 trwały zarząd
Komisariat Policji
Muszyna, ul. Zielona 1A trwały zarząd
Komisariat Policji
Piwniczna – Zdrój, ul. Nadbrzeżna 29 trwały zarząd
Komisariat Policji
Stary Sącz, ul. Źródlana 22 trwały zarząd
Komisariat Policji
Łososina Dolna 400 PZ-użyczenie
Komisariat Policji
Grybów, ul. Ogrodowa 2 trwały zarząd
Posterunek Policji
Gródek n/Dunajcem 57 trwały zarząd
Posterunek Policji
Korzenna 145 trwały zarząd
Posterunek Policji
Nawojowa, ul. Zamkowa 2 trwały zarząd

Posterunek Policji

Łącko 445 trwały zarząd

 

Budżet i majątek KWP w Krakowie

Metryczka

Data publikacji 26.11.2015
Data modyfikacji 03.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Emilia Sekuła Wydział Administracyjno-Gospodarczy KMP w Nowym Sączu
Osoba udostępniająca informację:
Emilia Sekuła Wydział Administracyjno-Gospodarczy KMP w Nowym Sączu
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Izworska
do góry