Dane teleadresowe - Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane teleadresowe

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon Oficer Dyżurny: (18) 44 24 630
Faks: (18) 44 24 140

Centrala (połączenie rozmowy z określonym Wydziałem): (18) 44 24 111
Sekretariat Komendanta (w godzinach: 7:30 - 15:30): (18) 44 24 100 

Serwis internetowy: 
http://nowy-sacz.policja.gov.pl/

Adres e-mail:
komendant@nowy-sacz.policja.gov.pl

 

Dane teleadresowe komórek organizacyjnych KMP w Nowym Sączu

Wydział do walki z Przestepczością Przeciwko Mieniu

Adres:
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon (18) 442 46 67
Pokój 3.12


Kierownictwo:
Naczelnik - podinsp. Jacek Dutka
Zastępca naczelnika - podkom. Piotr Mędoń

Referat do walki z Przestępczością Narkotykową    

Adres:    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon (18) 442 41 76
Pokój 3.12

Kierownictwo:

kierownik - asp. Dariusz Bublewicz

Wydział Kryminalny

Adres:    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon (18) 442 41 51
Pokój 1.10


Kierownictwo:
Naczelnik - kom. Mirosław Sowa

Zastępca naczelnika - kom. Maria Węgrzyn
Zastępca naczelnika - podkom. Janusz Jurkowski

Referat Techniki Kryminalistycznej Wydziału Kryminalnego

Adres:    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon (18) 442 43 41
Pokój 0.80


Kierownictwo:
kierownik - asp. szt. Mirosław Walasik

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

Adres:    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon (18) 442 46 65
Pokój 3.19

Kierownictwo:

Naczelnik - podinsp. Mirosław Mazur
Zastępca naczelnika - kom. Tomasz Fortuna

Wydział Prewencji

Adres:    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon (18) 442 43 31
Pokój 1.24

Kierownictwo:

Naczelnik - kom. Waldemar Górowski
Zastępca naczelnika - asp. szt. Lesław Więcek

Wydział Sztab Policji

Adres    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon (18) 442 42 31
Pokój 0.34

Kierownictwo:

Naczelnik - podinsp. Adam Bukański
Zastępca naczelnika - podkom. Bukowiec Mariusz

Wydział Ruchu Drogowego

Adres:    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon (18) 442 42 61
Pokój 0.65


Kierownictwo:
Naczelnik - podinsp. Albert Kogut
Zastępca naczelnika - asp. szt. Stanisław Uszko

Wydział Wspomagający

Adres:    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon (18) 442 41 21
Pokój 2.11

Kierownictwo:

Naczelnik - podinsp. Iwona Janik-Hejmej
Zastępca naczelnika - asp. szt. Paweł Król

Wydział Administracyjno - Gospodarczy  

Adres:    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon (18) 442 44 50
Pokój 2.31

Kierownictwo:
Naczelnik - Tomasz Kuraś
Zastępca naczelnika - Bogdan Mentel

Zespół ds. Kontroli

Adres:    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon (18) 442 43 13
Pokój 2.65


Kierownictwo:
Ekspert - nadkom. Bogdan Lechowicz

Zespół do walki z Korupcją

Adres:    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon (18) 442 42 10
Pokój   3.17


Kierownictwo:
p.o. Ekspert - podinsp. Marek Opoka

Zespół Finansów

Adres:    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon (18) 442 44 90
Pokój 2.39

Kierownictwo:
ekspert - nadkom. Marcin Wojtyła

Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Składnicy Akt

Adres:    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon (18) 442 43 72
Pokój 2.04


Kierownictwo:
Specjalista - podkom. Małgorzata Chmielowska

Zespół do Spraw Komunikacji Społecznej

Adres:    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon (18) 442 43 00
Pokój 2.28

Kierownictwo:
Oficer Prasowy - asp. Iwona Grzebyk-Dulak
Inspektor ZKS - Aneta Izworska

Posterunek Policji w Nawojowej

Adres:
ul. Zamkowa 2
33-335 Nawojowa
Telefon:   (18) 445 70 77
E-mail:   sekretariat.nawojowa@nowy-sacz.policja.gov.pl

Kierownik Posterunku Policji:    podkom. Paweł Olchawa   

DYŻUR KIEROWNIKA W POSTERUNKU POLICJI W NAWOJOWEJ PEŁNIONY JEST W KAŻDY PONIEDZIAŁEK W GODZ. 10.00-14.00.

Nadrzędna jednostka Policji – Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu –
numer telefonu do Oficera Dyżurnego: 18 442 46 30 (czynny całą dobę)

 

Metryczka

Data publikacji 26.11.2015
Data modyfikacji 14.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. Iwona Grzebyk - Dulak
Osoba udostępniająca informację:
asp. Iwona Grzebyk - Dulak Zespół ds. Komunikacji Społecznej KMP w Nowym Sączu
Osoba modyfikująca informację:
Iwona Grzebyk-Dulak
do góry