Dane teleadresowe - Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane teleadresowe

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon Oficer Dyżurny: (18) 44 24 630
Faks: (18) 44 24 140

Centrala (połączenie rozmowy z określonym Wydziałem): (18) 44 24 111
Sekretariat Komendanta (w godzinach: 7:30 - 15:30): (18) 44 24 100 

Serwis internetowy: Załączniki
http://nowy-sacz.policja.gov.pl/
Adres e-mail:
komendant@nowy-sacz.policja.gov.pl

 

Dane teleadresowe komórek organizacyjnych KMP w Nowym Sączu

Wydział do walki z Przestepczością Przeciwko Mieniu

Adres:
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon (18) 442 46 67
Pokój 3.12


Kierownictwo:
Naczelnik - podinsp. Jacek Dutka
Zastępca naczelnika - kom. Piotr Mędoń

Referat do walki z Przestępczością Narkotykową Wydziału do walki z Przestepczością Przeciwko Mieniu   

Adres:    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon (18) 442 41 76
Pokój 3.12

Kierownictwo:

kierownik - podkom. Dariusz Bublewicz
 

Wydział Kryminalny

Adres:    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon (18) 442 41 51
Pokój 1.10


Kierownictwo:
Naczelnik - nadkom. Mirosław Sowa
Zastępca naczelnika - nadkom. Maria Węgrzyn

Zastępca naczelnika - podkom. Janusz Jurkowski

Referat Techniki Kryminalistycznej Wydziału Kryminalnego

Adres:    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon (18) 442 43 41
Pokój 0.80


Kierownictwo:
kierownik - asp. szt. Mirosław Walasik

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

Adres:    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon (18) 442 46 65
Pokój 3.19

Kierownictwo:

Naczelnik - podinsp. Mirosław Mazur
Zastępca naczelnika - kom. Tomasz Fortuna

Wydział Prewencji

Adres:    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon (18) 442 43 31
Pokój 1.24

Kierownictwo:

Naczelnik - kom. Waldemar Górowski
Zastępca naczelnika - asp. szt. Piotr Kaczor

Punkt Przyjęć Dzielnowych:
ul. Rynek 21
33-300 Nowy Sącz
Telefon (18) 442 38 07

Wydział Sztab Policji

Adres    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon (18) 442 42 31
Pokój 0.34

Kierownictwo:

Naczelnik - kom. Mariusz Bukowiec
Zastępca naczelnika  - asp. szt. Bożena Pietrzak

 

Wydział Ruchu Drogowego

Adres:    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon (18) 442 42 61
Pokój 0.65


Kierownictwo:
Naczelnik - podinsp. Albert Kogut
Zastępca naczelnika - asp. szt. Ryszard Ogurek

Wydział Wspomagający

Adres:    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon (18) 442 41 21
Pokój 2.11

Kierownictwo:

Naczelnik - podinsp. Iwona Janik-Hejmej
Zastępca naczelnika - asp. szt. Paweł Król

Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Medycyny Pracy 

Adres:    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

 

Grzegorz Wiśniewski

Telefon (18) 442 43 14
Pokój 2.67

Anna Gwiżdż-Fortuna

Telefon (18) 442 45 02
Pokój 2.64

Wydział Administracyjno-Gospodarczy  

Adres:    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon (18) 442 44 50
Pokój 2.31

Kierownictwo:
Naczelnik - Tomasz Kuraś
Zastępca naczelnika - Bogdan Mentel

Zespół ds. Kontroli

Adres:    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon (18) 442 43 13
Pokój 2.65


Kierownictwo:
Ekspert - podinsp. Bogdan Lechowicz

Zespół do walki z Korupcją

Adres:    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon (18) 442 42 10
Pokój   3.17


Kierownictwo:
Ekspert - podinsp. Marek Opoka

Zespół Finansów

Adres:    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon (18) 442 44 90
Pokój 2.39

Kierownictwo:
ekspert - nadkom. Marcin Wojtyła

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Składnica Akt

Adres:    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon (18) 442 43 72
Pokój 2.04


Kierownictwo:
Specjalista - kom. Małgorzata Chmielowska

Zespół ds. Komunikacji Społecznej

Adres:    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon (18) 442 43 00
Pokój 2.28

Kierownictwo:
Oficer Prasowy - asp. Iwona Grzebyk-Dulak

Inspektor ZKS - Aneta Izworska

Posterunek Policji w Nawojowej

Adres:
ul. Zamkowa 2
33-335 Nawojowa
Telefon:   (18) 445 70 77
E-mail:   sekretariat.nawojowa@nowy-sacz.policja.gov.pl

p.o. Kierownika Posterunku Policji:    asp. szt. Marek Cieśla

DYŻUR KIEROWNIKA W POSTERUNKU POLICJI W NAWOJOWEJ PEŁNIONY JEST W KAŻDY PONIEDZIAŁEK W GODZ. 10.00-14.00.

Nadrzędna jednostka Policji – Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu –
numer telefonu do Oficera Dyżurnego: 18 442 46 30 (czynny całą dobę)

 

Metryczka

Data publikacji 26.11.2015
Data modyfikacji 17.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Mordarska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Mordarska Zespół ds. Komunikacji Społecznej KMP w Nowym Sączu
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Izworska
do góry