Dane teleadresowe - Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane teleadresowe

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon Oficer Dyżurny: 47 833 46 30
Faks: 47 833 41 40

Centrala (połączenie rozmowy z określonym Wydziałem): 47 833 41 11
Sekretariat Komendanta (w godzinach: 7:30 - 15:30): 47 833 41 00 

Serwis internetowy: Załączniki
http://nowy-sacz.policja.gov.pl/
Adres e-mail:
komendant@nowy-sacz.policja.gov.pl

 

Dane teleadresowe komórek organizacyjnych KMP w Nowym Sączu

Wydział do walki z Przestepczością Przeciwko Mieniu

Adres:
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon 47 833 46 67
Pokój 3.12


Kierownictwo:
Naczelnik - nadkom. Piotr Mędoń
Zastępca Naczelnika - kom. Dariusz Bublewicz

Referat do walki z Przestępczością Narkotykową Wydziału do walki z Przestepczością Przeciwko Mieniu   

Adres:    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon 47 833 41 76
Pokój 3.12

Kierownictwo:

Kierownik - kom. Krzysztof Bobrowski

Wydział Kryminalny

Adres:    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon 47 833 41 51
Pokój 1.10


Kierownictwo:
Naczelnik - podinsp. Mirosław Sowa
Zastępca naczelnika - nadkom. Rafał Kołodziejczyk

Zastępca naczelnika - kom. Janusz Jurkowski

Referat Techniki Kryminalistycznej Wydziału Kryminalnego

Adres:    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon 47 833 43 41
Pokój 0.80


Kierownictwo:
Kierownik - asp. sztab. Mirosław Walasik

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

Adres:    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon 47 833 46 65
Pokój 3.19

Kierownictwo:

Naczelnik - nadkom. Dariusz Król
Zastępca naczelnika - nadkom. Tomasz Fortuna

Wydział Prewencji

Adres:    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon 47 833 43 31
Pokój 1.24

Kierownictwo:

Naczelnik - podinsp. Waldemar Górowski
Zastępca naczelnika - asp. sztab. Piotr Kaczor

Punkt Przyjęć Dzielnowych:
ul. Rynek 21
33-300 Nowy Sącz
Telefon (18) 442 38 07

 

Rewir dzielnicowych I

Adres:
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz
Telefon 47 833 45 19
Pokój 1.44

Kierownictwo:
Kierownik - asp. sztab. Zygmunt Pasiut

 

Rewir dzielnicowych II

Adres:
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz
T
elefon 47 833 45 21
Pokój 1.44

Kierownictwo:
Kierownik - asp. sztab. Marcin Gigoń

Wydział Sztab Policji

Adres    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon 47 833 42 31
Pokój 0.34

Kierownictwo:

Naczelnik - nadkom. Mariusz Bukowiec
Zastępca naczelnika - asp. sztab. Bożena Pietrzak

Wydział Ruchu Drogowego

Adres:    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon 47 833 42 61
Pokój 0.65


Kierownictwo:

Naczelnika - podinsp. Bogusław Żytkowicz
Zastępca naczelnika - podkom. Ryszard Ogurek

Wydział Wspomagający

Adres:    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon 47 833 41 21
Pokój 2.11

Kierownictwo:

Naczelnik - podinsp. Iwona Janik-Hejmej
Zastępca naczelnika - asp. sztab. Paweł Król

Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Medycyny Pracy 

Adres:    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Pokój 2.64

Anna Gwiżdż-Fortuna

Telefon 47 833 45 02
 

Wydział Administracyjno-Gospodarczy  

Adres:    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon 47 833 44 50
Pokój 2.31

Kierownictwo:
Naczelnik - Tomasz Kuraś
Zastępca naczelnika - Bogdan Mentel

Zespół Kontroli, Skarg i Wniosków oraz Dyscyplinarny

Adres:    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon 47 833 43 13
Pokój 2.65


Kierownictwo:
Ekspert - kom. Iwona Grzebyk-Dulak

Zespół Finansów

Adres:    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon 47 833 44 90
Pokój 2.39

Kierownictwo:
Ekspert - podinsp. Marcin Wojtyła

Zespół Bezpieczeństwa Informacji

Adres:    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon 47 833 43 72
Pokój 2.04


Kierownictwo:
Ekspert - podinsp. Maria Węgrzyn

Zespół ds. Komunikacji Społecznej

Adres:    
ul. Artura Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Telefon 47 833 43 00
Pokój 2.28

Kierownictwo:
Oficer Prasowy - kom. Justyna Basiaga

Inspektor ZKS - Aneta Izworska

Metryczka

Data publikacji : 26.11.2015
Data modyfikacji : 27.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Izworska
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Izworska Zespół ds. Komunikacji Społecznej KMP w Nowym Sączu
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Izworska
do góry